Donatie

BIJZONDERE EDITIE ANJERCOLLECTE PRINS BERNARD CULTUURFONDS

BUITENGEWONE COLLECTE VAN 22-30 MEI A.S.

Beste websitebezoeker,

Het zijn bijzondere en moeilijke tijden voor iedereen en ook voor Projectkoor Festina Lente. Er zijn geen koorrepetities en onze mei-concerten, met een mooi programma rondom Oorlog & Vrede, worden in een aangepaste vorm, uitgesteld tot later dit jaar. Geen repetities vanwege Corona betekent voor Festina Lente ook geen contributie-inkomsten terwijl de kosten voor onze dirigent, Dirkjan Horringa, wel doorlopen. Met een extra donatie kunnen wij hem financieel tegemoet komen en eventueel nog wat opzij zetten voor ons jubileumproject in 2021. Daarom hebben wij als koor besloten mee te doen met de Anjercollecte die dit jaar geheel Corona-proof en digitaal wordt gehouden.

Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds 80 jaar bestaat, en er dit jaar voor de 75e keer een Anjercollecte wordt gehouden, maakt het fonds een prachtig gebaar. Wij mogen als koor de gehele opbrengst van deze collecte zelf houden. Overigens zijn de donaties anoniem, wij krijgen alleen een tussen- en eindstand.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat grote dank voor uw steun,
Bestuur Festina Lente

Wat is Festina Lente ?

Projectkoor Festina Lente streeft naar grote muzikale kwaliteit, koorklank en expressie. Onder de bezielende leiding van Dirkjan Horringa wordt er gewerkt met zeer gevorderde amateurzangers en beroepsmusici. Solo-delen worden vaak zelf door koorleden uitgevoerd. Standplaats is Arnhem, maar deelnemers komen uit de wijde omgeving. Het koor specialiseert zich in werken uit de Renaissance en Barok, maar maakt ook uitstapjes naar meer hedendaagse muziek. Zowel geestelijke als wereldlijke stukken worden ten gehore gebracht, waarbij men steeds op zoek is naar bijzondere werken of zelden uitgevoerde muziek. Binnen diverse projecten probeert men ook interdisciplinair samen te werken met andere kunstrichtingen. Het doel is om twee á drie keer per jaar projecten te organiseren waarvoor zangers zich kunnen opgeven.

Projectkoor Festina Lente wil koormuziek op hoog niveau ten gehore brengen en zangers de kans geven zich verder te ontwikkelen. Door op projectbasis te werken kunnen er steeds nieuwe zangers met het zingen onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa kennis maken, rondom een vaste kern van bezetting. Er wordt gestreefd naar 2 tot 3 projecten per kalenderjaar.

Projectkoor Festina Lente streeft naar grote muzikale kwaliteit, koorklank en expressie. Onder de bezielende leiding van Dirkjan Horringa wordt er gewerkt met zeer gevorderde amateurzangers en beroepsmusici. Solo-delen worden vaak zelf door koorleden uitgevoerd. Standplaats is Arnhem, maar deelnemers komen uit de wijde omgeving. Het koor specialiseert zich in werken uit de Renaissance en Barok, maar maakt ook uitstapjes naar meer hedendaagse muziek. Zowel geestelijke als wereldlijke stukken worden ten gehore gebracht, waarbij men steeds op zoek is naar bijzondere werken of zelden uitgevoerde muziek. Binnen diverse projecten probeert men ook interdisciplinair samen te werken met andere kunstrichtingen. Het doel is om twee á drie keer per jaar projecten te organiseren waarvoor zangers zich kunnen opgeven.

Projectkoor Festina Lente wil koormuziek op hoog niveau ten gehore brengen en zangers de kans geven zich verder te ontwikkelen. Door op projectbasis te werken kunnen er steeds nieuwe zangers met het zingen onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa kennis maken, rondom een vaste kern van bezetting. Er wordt gestreefd naar 2 tot 3 projecten per kalenderjaar.

Volg ons ook op Facebook en 'like us'.